Välkommen till Guide Till Bröstförstoring

PSYKOLOGISKA EFFEKTER


Jam. 07, 2010. Små bröst är upphov till stora problem för kvinnor världen över. Flertalet stuider har påvisat hur viktig bröststorleken är för en kvinna och hur traumatiskt det kan vara för en del kvinnor att ha en alldeles för liten byst jämfört med medelstorlek. Vanliga reaktioner hos personer som lider av detta problem är minskad självkänsla, självförtroende, nedsatt humör, rädd för att bli utskrattad, problem med att socialisera och lära känna nya människor samt en påtaglig inkapacitet att njuta av sexuella relationer. 

Det är även väldigt psykiskt påfrestande för en kvinna att känna att alla hennes vänner, kollegor, och familjemedlemar har större byst, samt att många av dessa kvinnor känner att det är pinsamt och obehagligt att byta om i omklädningsrum, gå till läkare eller behålla en sexuell relation med män. Det har gjrot många studier som påvisar att det finns ett numeröst antal kvinnor som lider av psykiska problem orsakade av just storleken på deras bröst.

Vilka resultat ger en liten byst?

 1. “ jag tänker på storleken av mina bröst
              hela tiden, alla dagar”
 2. “ Skulle vilja ha större byst”
 3. “ Jag är väldigt orolig att någon ska se mig…”
 4. “ Jag känner mig frustrerad och hjälplös
               över storleken på mina bröst…”
 5. “ känner mig obekväm när någon tittar på
              mina bröst...”
 6. “ Är orolig över hur min bröststorlek kommer
               påverka mitt sexuella liv” 
 7. “ Känner mig orolig då jag inte känner
              mig attraktiv inför män..”

Vilken kvinna som helst kan vara väldigt känslig när de kommer till de sociala aspekterna av att “ha en liten byst”. När en kvinna har mindervärdeskomplex för att ha mindre bröst än medel ger detta en negativ effekt på självkänslan. Det värsta av allt med detta är att det är ingen annan person i deras omgivning som lägger märke till detta utan problemet är psykologist för den enskilde individen.

Även om bröststorleken påverkar personer väldigt olika existerar det vissa reaktioner som repeteras hos kvinnor som känner sig missnöjda med storleken på sina bröst.

Vilka aspekter i mitt liv kommer påverkas av min bröststorlek?

Tiden att leta efter en partner

Den största och mest frektventa oron hos kvinnor när det kommer till liten byst är att känna sig mindre attraktiv inför det motsatta könet. Under alla tider har det kvinnliga bröstet setts som en feminin symbol och i många fall fundamental för att attrahera det motsatta könet.

Det är vanligt att kvinnor känner “rädsla” och “osäkerhet” när det kommer till tiden för att leta upp en partner p.g.a. en liten byst. I många fall finns det inte ens en chans till dessa tankar då inte ens en närmelse har skett. Har det skett en kontakt som inte fungerat kommer det alltid att associeras av kvinnan att det inte fungerade p.g.a. bröststorleken. Detta problem är givetvis mindre när det kommer till gifta par eller längre relationer.

Sänkt självförtroende

En annan mycket vanlig reaktion hos kvinnor som har små bröst är ett minskat självförtroende, olyckligtvis har studier påvisat att tusentals kvinnor lider av dåligt självförtroende världen över.

Minskat självförtroende påverkar även andra aspekter i det vardagliga livet. Dåligt självförtroende, även om det låter konstigt kan leda till att personer känner sig mindre auktoritära och detta leder i sitt fall till blyghet och minskad relation med andra personer.

Framför spegeln

Kvinnor med liten byst har en dragnnig till att se sig själv i spegeln hela tiden fast de får dem att känna sig mindervärdiga. Detta problem är mer vanligt i tonåren då personligheten och självförtorendet är mer sårbart vid ung ålder.

Det existerar många personer som lider varje dag av att se sig själv i spegeln. Under årens lopp blir detta trauma mindre och mindre ut eftersom personen i fråga lär sig att leva med sin bröststorlek.

Oförskämda eller humoristiska kommentarer

En av de saker som är absolut jobbigast att leva med när det kommer till en liten byst är de “roliga” skämten och kommentarerna som är ständigt återkommande. Även om många år passerar kommer kvinnor alltid ta illa vid sig av sånna oförskämda kommentater. Alla är vi människor med samma känslor och ännu värre blir det om man redan har dåligt självförtroende.

Ju yngre personen är ju mer illa tar personen vid sig. Kommentarerna är normalt även mer frekventa vid ung ålder än vid vuxen. Kommentarerna kan komma från skolkamrater, grannar eller t.o.m vänner som inte förstår att det faktiskt sårar.

Vad tycker omgivningen (rädd för att skämma ut sig)

Utan tvekan är rädslan för vad omgivningen tycker det största problemet för kvinnor som anser sig ha små bröst. Många utvecklar en autentsikt panik när det kommer till sexuella relationer med män för att de tror att männen ska skratta åt deras byst, en sak som vanligtvis inte inträffar. Hursomhelst får vi in vittensmål från kvinnor där de skriver att det enda de tänker på när de ska upprätthålla en sexuell relation är om partnern verkligen uppskattar och tycker om deras bröst.

Självklart är inte dessa saker vi nämnt skrivet i sten och alla kvinnor är givetvis olika med olika karakteristiska drag. Dessa problem existerar generellt sätt och kan inte appliceras på exakt alla individer.  

 


Den här guiden har utarbetats enbart i informativt syfte. Guidetillbrosforstoring tar inget ansvar för någon form av förlust, skada eller åkomma orsakad eller förutsatt orsakad, direkt eller indirekt av informationen eller brist på information på den här sidan, eller otillbörligt utförande av övningarna, metoderna eller teknikerna som beskrivs i guiden.