Välkommen till Guide Till Bröstförstoring

Hur funkar de?


Av vad består feromenerna för sexuell attraktion?

Picture of a woman swimming in a pool

Feb. 08, 2010. Feromoner är kemiska substanser som produceras på ett helt naturligt sätt från svettkörtlarna på vissa djur för att dra till sig det motsatta könet. Sedan långt tillbaka har mängder av människor använt sig av olika aromer och kemiska dofter som en metod för sexuell attraktion. Tillsammans med attraktionskraft har dofterna även förmågan att provocera fram förändringar hos djur och människor.

På så sätt och som flertalet detaljerade studier visar, funktionen av dessa feromoner är att intensifiera den sexuella attraktionen lika mycket hos djur som hos människor, vanligen via den svett som utsöndras från svettkörtlarna. Och det är exakt vad som orsakar ett problem, givet att idag så duschar majoriteten varje dag och på så sätt försvinner en stor del av de feromoner som kroppen har gett ifrån sig, och därutöver så minskar utsöndringen av dessa gradvis med åren, särskilt fortskridande och märkbart i åldern 20 till 40 år. Och det är när man nått denna punkt som det händer, tack vara vetenskapens framsteg, de som noggrant har konstaterat att dessa typer av produkter fungerar effektivt, ett stort antal företag som ägnar sig åt att reproducera och marknadsföra genom parfym, i de flesta fall kan dessa feromoner vara till nytta i den svåra konsten (visserligen inte så med detta nya vapen) att attrahera det motsatta könet.

Varför fungerar dessa parfymer?

Doften som feromonerna utger uppfattas av människorna genom det såkallade vomeronasala organet, som man hittar på insidan av näsan och som genom nerver är kopplade till hypotalamus. Det är den som är ansvarig för att fånga in och kanalisera feromonerna som det motsatta könet har utsöndrat, på detta sätt provoceras pulsen och sexuell attraktion (det är vulgärt känt som ”det sjätte sinnet” för sin stora relevans och sin fundamentala roll gällande attraktionen mellan individer av människosläktet). Dess enda och exklusiva funktion frammanar olika känslor och beteenden, och influerar på ett direkt sätt personers beteende.

Fungerar verkligen dessa feromenparfymer?

Självklart. Enligt vår information har inte bara feromonparfymerna en uppskattande och omslutande doft, de får också männen att känna sig attraherade av dig. Det finns en mängd bevis och vetenskapliga studier som visar effektiviteten av dessa feromoner för alla de personer som önskar öka sin personliga attraktionskraft, och lyckas få större uppmärksamhet från det motsatta könet

Vilka resultat kan jag uppnå?

  1. Öka din sexuella attraktion
  2. Öka attraktionskraften gentemot det motsatta könet
  3. Förbättra ditt självförtroende gällande dina möjligheter
  4. Bättre självkänsla
  5. Fler sexuella relationer

Innan du ägnar dig åt att köpa vilken typ som helst av naturlig produkt för att attrahera det motsatta könet, bör du ha i åtanke de små stegen och de huvudsakliga reglerna som vi erbjuder er för att få en bedömningsgrund för att helt och hållet värdera dessa.


Den här guiden har utarbetats enbart i informativt syfte. Guidetillbrosforstoring tar inget ansvar för någon form av förlust, skada eller åkomma orsakad eller förutsatt orsakad, direkt eller indirekt av informationen eller brist på information på den här sidan, eller otillbörligt utförande av övningarna, metoderna eller teknikerna som beskrivs i guiden.